تبلیغات
تاریخ و چگونگی ورود اسلام به ایران - ایران در دوران حکومت های محلی پس از اسلام
جمعه 5 شهریور 1389

ایران در دوران حکومت های محلی پس از اسلام

   نوشته شده توسط: فراز دایی    

طاهریان


طاهریان‌(۲۵۹ - ۲۰۵ه/۸۷۲-۸۲۰م) اولین حکومت مستقل ایران بعد از حمله ی اعراب بودند. در اوایل قرن سوم، طاهر بن حسین ، یکی از سرداران مامون عباسی از طرف او امیر خراسان شد و بدلیل آن که عدم اطاعت خود را از مأمون اعلام کرد، اولین حکومت مستقل ایرانی بعد از اسلام در ایران تشکیل شد و حکومت او به طاهریان معروف شد. در زمان طاهریان نیشابور به پایتختی برگزیده شد. طاهریان در جنگ با خوارج در شرق ایران به پیروزی دست یافتند و سرزمینهای دیگری مانند سیستان و قسمتی از ماءورا النهر را به تصرف در آوردند و نظم و امنیت را در مرزها بر قرار کردند. گفته می‌شود که در زمان حکومت طاهریان، به جهت اهمیت دادن آنان به کشاورزی و عمران و آبادی، کشاورزان به آسودگی زندگی می‌کردند. در زمان طاهریان قیامهای بابک و مازیار که به ترتیب در اذربایجان و طبرستان(مازندران)رخ داد باعث شد که انها از توجه به شرق ایران باز دارد.به همین دلیل خوارج دست به شورش زدند.اخرین امیر طاهری محمد بن طاهر نیز فردی مقتدر نبود.در نتیجه حکومت طاهریان رو به ضعف نهاد و سرانجام در میانه‌های سده سوم هجری به دست یعقوب لیث سرنگون شد.

سامانیان


سامانیان (۲۶۱ - ۳۹۵ ق / ۸۷۴ - ۱۰۰۴ م) یکی از دودمان‌های ایرانی بودند که تقریبا بر تمامی سرزمین های خراسان، هیرکان، مکران، سیستان، خوارزم و کرمان حکومت کردند و باعث رشد و شکوفائی زبان فارسی دری شدند.

خاندان سامانی از مردم بلخ بوده و آیین زردشتی داشتند ، سامان خدا بنیان گذار اعلی خانواده از روشناسان محل و فرمانروای بلخ بود . اسد والی عربی خراسان در نیمه قرن هشتم با سامان دوست شد . سامان دین اسلام را برگزید و نام پسر خود را اسد گذاشت . پسران اسد اشخاص با کفایتی بودند و در قرن نهم عهد مامون عباسی به حکمرانی محلی ماورالنهر و هرات برگزیده شدند. مانند: علی در سمرقند ، احمد در فرغانه و الیاس در هرات . ابراهیم پسر الیاس بود که بعد ها به سپهسالاری دولت طاهری افغانستان رسید . احمد حاکم فرغانه در ۸۷۴ فوت ، و نصر پسرش در سمرقند جانشین او گردید. اسمعیل برادر نصر حاکم بخارا شد و همین شخص است که بعد ها دولت حسابی سامانی را در سال ۸۹۲ بعد از مرګ نصر ګرفت و درسمرقند پایه ګذاشت.

زیاریان


اسکلیان یا (آل زیار) و بوییان یا (آل بویه) دو خانواده دیلمی از نواحی دیلمستان بودند که توانستند به حکومت ایران غربی برسند.

در غرب و مرکز ایران دو سلسله دیلمی به نام آل زیار ( ۳۲۰ ه.ق. ) و آل بویه که هر دو از مناطق شمال برخاسته‌اند نواحی مرکزی و غربی ایران و فارس را از تصرف خلفا آزاد کردند. دیلمی نام قوم و گویشی در منطقه کوهستانی دیلمستان بود. دیلمیان سخت نیرو گرفتند و مدت ۱۲۷ سال حکومت راندند و چون خلفا در برابر آن‌ها چاره‌ای جز تسلیم ندیدند حکومت بغداد را به آنها واگذاشتند و خود بعنوان خلیفگی و احترامات ظاهری قناعت کردند. در واقع، بعد از حکومت نیمه مستقل طاهریان و پس از صفاریان و در ایام امارت امری سامانی در ماوراءالنهر، خانواده‌های از مازندران و سپس گیلان توانستند بر قسمت عمده ایران غربی، یعنی از خراسان تا بغداد تسلط یابند. حکومت این خانواده‌ها به نام دیلمیان شهرت یافته‌است.

بوییان


آل بویه یا بوییان یا بویگان، (۳۲۰-۴۴۷ ق / ۹۳۲-۱۰۵۵ م) از دودمان‌های دیلمیان و شیعهٔ ایران پس از اسلام است که در بخش مرکزی و غربی و جنوبی ایران و عراق فرمانروایی می‌کردند.

بوییان دارای تباری دیلمی بودند و به زبانی ایرانی صحبت می‌کردند. سرزمین بوییان دیلمستان بود. این واژه به همه مازندران و گیلان و سرزمین کوهستانی البرز در جنوب گیلان و مازندران گفته می‌شده‌است.

غزنویان

دولت غزنوی یا غزنویان (۹۷۵-۱۱۸۷ م.) (۳۴۴ ه.ق. - ۵۸۳ ه.ق.) یک دولت ترک نژاد، نظامی و اسلامی بود. دولت غزنوی خاستگاه نژادی و پایگاه ملی خاصی نداشت، اما به عنوان مروج و ناشر اسلام مورد توجه و تایید خلافت عباسی بود. زبان رسمی این حکومت فارسی بود. شهرت این حکومت در جهان، بیشتر به خاطر فتوحاتی است که در هندوستان انجام داده است.

از آنجا که غزنویان نخستین پایه‌های شهریاری را در شهر غزنین آغاز نمودند به غزنویان نامدار شدند. بنیانگذار این دودمان کسی به نام سلطان محمود غزنوی بود. پدران او بردگان ترکی بودند که در زمان سامانیان خریداری شده و برای این دودمان ایرانی خدمت می‌کردند. کم‌کم کار ایشان گرفت و به شهریاری هم رسیدند. نام‌آورترین شهریاران این دودمان سلطان محمود و پسرش سلطان مسعود بودند. پس از سلطان مسعود این دودمان رو به ناتوانی گذارد و چندی پستر حوزه فرمانروای‌اش به بخش‌هایی از هندوستان و افغانستان کنونی محدود شد. حکومت غزنویان هند از نظر هنردوستی و توجه به شاعران فارسی‌سرا از اهمیت بالایی برخوردار است.

در اواخر حکومت سامانیان یکی از سپه سالاران ترک به نام آلبتکین کوشید با همدستی عده‌ای دیگر ٬ یکی از اعضای خاندان سامانی به نام نصر بن عبدالملک بن نوح را به حکومت برساند اما نتوانست و پسر عموی وی یعنی منصور بن نوح به جای وی بر تخت نشست.بعد از این ماجرا البتکین راهی شهر غزنه در افغانستان شد و در آنجا حکومت را بر دست گرفت.


سلجوقیان
 

سَلجوقیان یا سَلاجقه، یا آل سلجوق، نام دودمانی است که در قرن‌های پنجم و ششم هجری قمری (یازدهم و دوازدهم میلادی) بر بخش‌های بزرگی از آسیای غربی، شامل ایران کنونی، فرمانروایی داشتند.

سلجوقیان در اصل غزهای ترکمان بودند که در دوران سامانی در اطراف دریاچه خوارزم ، سیردریا و آمودریا می‌زیستند.

سلجوقیان که به اسلام رو آورده بودند، بعد از ریاست سلجوق بن دقاق، نام سلاجقه را به خود گرفتند و به سامانیان در مبارزه با دشمنانشان بسیار کمک کردند. پسر سلجوق بنام میکاییل که بعد از مرگ او ریاست این طایفه را بعهده داشت، چندین حکم جهاد برای مبارزه با کفار صادر کرد.

میکاییل سه پسر داشت به نامهای یبغو، چغری و طغرل. این قبیله که یک‌بار در زمان سلجوق بن دُقاق به دره سیحون کوچ کرده بودند، بار دگر بعد از مرگ سلجوق به سرکردگی سه پسر زاده‌اش به نزدیکی پایتخت سامانیان کوچ کردند. اما سامانیان از نزدیکی این طایفه به پایتخت احساس خطر کردند؛ بنابراین سلاجقه بار دگر از روی اجبار بار سفر بسته و به بغرا خان افراسیابی پناه بردند. این حاکم از سر احتیاط، طغرل پسر بزرگ را زندانی کرد. ولی طغرل به کمک برادر خود چغری از زندان رهایی پیدا کرد و با طایفه خود به اطراف بخارا کوچ کردند.

در سال ۴۱۶ هجری ترکان سلجوقی به ریاست اسرائیل بن سلجوق برادر میکاییل دست به شورش زدند. اما سلطان محمود او را گرفت و در هند زندانی کرد. از طرف دیگر گروهی از یارانش دست به شورش زدند.

خوارزمشاهیان


نوشتکین نیای بزرگ خوارزمشاهیان، غلامی بود از اهالی غرجستان که توسط سپهسالار کل سپاه خراسان در زمان سلجوقیان خریداری شد. این غلام رفته رفته در دوران فرمانروایی سلجوقیان به سبب استعداد سرشار و کفایتی که از خود نشان داد به زودی مدارج ترقی را طی کرد و به مقامات عالی رسید تا این که سرانجام به امارت خوارزم برگزیده شد. نوشتکین صاحب ۹ پسر بود که بزرگ‌ترین آنها، قطب الدین محمد نام داشت. پس از نوشتکین، فرزندش محمد از جانب برکیارق به ولایت خوارزم رسید «۴۹۱ ق / ۱۰۹۸ م» و سلطان سنجر نیز بعدها او را در آن سمت ابقاء کرد. بدین ترتیب دولت جدیدی بنیانگذاری شد که بیش از هر چیز برآورده و دست پرورده سلجوقیان بود. قطب الدین محمد به مدت سی سال تحت قیومیت و اطاعت سلجوقیان امارت کرد. پسرش اتسز هم که بعد از او در ۵۲۲ ق / ۱۱۲۸ م به فرمان سنجر امارت خوارزم یافت، از نزدیکان درگاه سلطان سلجوقی بود. هر چند بعدها کدورتی بین وی و سلطان سنجر پدید آمد که به درگیریهای متعددی هم منجر شد، اما تا زمان حیات سلطان سنجر، اتسز نتوانست به توسعه قلمرو خوارزمشاهیان کمک چندانی بکند. چون اتسز پیش از سنجر وفات یافت، پسرش ایل ارسلان «۵۵۱ ق / ۱۱۵۶ م» امیر خوارزم شد. اما در زمان او که سلطان سنجر نیز وفات یافته بود، نزاع داخلی سلجوقیان، امکانی را فراهم آورد تا ایل ارسلان به قسمتی از خراسان «۵۵۸ ق / ۱۱۶۳ م» و ماوراءالنهر «۵۵۳ ق / ۱۱۵۸ م» که هر دو در آن ایام دچار فترت بودند، دست یابد و به این ترتیب نزدیک به پانزده سال به عنوان خوارزمشاه حکومت کند.


buy cials online
جمعه 16 آذر 1397 12:50 ق.ظ

Nicely put, With thanks.
buy original cialis generic cialis pill online tadalafil 20 mg cialis daily new zealand cialis name brand cheap cialis generic availability cialis online napol cialis generic availability we like it cialis price cialis for sale south africa
Buy generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:22 ق.ظ

You stated this exceptionally well!
cialis 20 mg cialis online holland cialis rezeptfrei sterreich cialis kamagra levitra cialis uk side effects of cialis cialis kaufen bankberweisung cialis mit grapefruitsaft overnight cialis tadalafil generic cialis at walmart
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:22 ق.ظ

Appreciate it! Lots of material.

cialis 20 mg cost cialis arginine interactio buying cialis on internet look here cialis order on line canadian discount cialis costo in farmacia cialis cialis manufacturer coupon sublingual cialis online buy cialis online cheapest generic cialis with dapoxetine
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 11:56 ب.ظ

Whoa all kinds of superb material!
buy cialis sample pack generic cialis in vietnam buy cialis uk no prescription cialis coupons order a sample of cialis we like it cialis soft gel tadalafil tablets cialis taglich dosagem ideal cialis overnight cialis tadalafil
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 12:58 ب.ظ

You definitely made your point!
cialis online cialis rezeptfrei sterreich trusted tabled cialis softabs look here cialis order on line effetti del cialis prezzo di cialis in bulgaria generic cialis 20mg uk venta de cialis canada tadalafil 20mg acheter cialis meilleur pri
buy tadalafil no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 01:27 ق.ظ

Cheers. Plenty of knowledge!

generico cialis mexico cialis arginine interactio cialis generic cialis efficacit how much does a cialis cost cialis authentique suisse buying cialis on internet cialis generico lilly cialis rezeptfrei cost of cialis per pill
buy cialis online without a prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 12:25 ب.ظ

Wow loads of awesome information!
viagra vs cialis vs levitra tadalafilo cialis 20mg prix en pharmacie cialis per paypa cialis online buy cialis online nz buy brand cialis cheap cialis flussig generic cialis in vietnam cialis uk next day
buy generic cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 01:07 ق.ظ

Beneficial facts. Kudos.
cialis 5 mg scheda tecnica cialis online deutschland we use it 50 mg cialis dose can i take cialis and ecstasy opinioni cialis generico cialis professional from usa generic cialis tadalafil cialis canada on line cialis sale online cialis online napol
buy cialis online best price
یکشنبه 11 آذر 1397 12:00 ب.ظ

Fantastic material. Kudos.
generic low dose cialis click now buy cialis brand look here cialis cheap canada precios de cialis generico cialis free trial generico cialis mexico cialis dosage amounts cialis y deporte where do you buy cialis cialis generico postepay
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 01:00 ق.ظ

Useful posts. With thanks!
generic low dose cialis order generic cialis online cialis generique 5 mg cialis coupon buying cialis on internet sialis cialis kaufen buy cialis uk no prescription side effects of cialis india cialis 100mg cost
Cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Regards, Numerous advice!

buy original cialis achat cialis en europe cialis daily where cheapest cialis callus compare prices cialis uk canadian drugs generic cialis cialis para que sirve only best offers cialis use get cheap cialis
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 12:31 ق.ظ

Point well used.!
non 5 mg cialis generici the best site cialis tablets 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis rezeptfrei sterreich cialis prezzo al pubblico click now cialis from canada enter site very cheap cialis cialis purchasing cialis from canada only now cialis 20 mg
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:03 ب.ظ

Whoa tons of superb knowledge!
cialis online il cialis quanto costa cialis sicuro in linea cialis 20 mg effectiveness cialis canada cialis 20 mg cut in half cialis price in bangalore click here take cialis purchasing cialis on the internet side effects of cialis
buy cheap cialis in canada
جمعه 9 آذر 1397 01:25 ق.ظ

Very good postings. Cheers!
we use it 50 mg cialis dose cialis coupons printable purchase once a day cialis cialis preise schweiz cialis coupons printable cialis with 2 days delivery cialis australia org cialis italia gratis usa cialis online cialis 05
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:04 ب.ظ

Appreciate it, Numerous facts!

we recommend cheapest cialis cialis dosage cost of cialis per pill buy cialis online buy cialis online cialis price thailand buying cialis in colombia cialis mit grapefruitsaft cialis generico lilly cialis sans ordonnance
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:47 ق.ظ

Incredible tons of valuable information!
if a woman takes a mans cialis american pharmacy cialis interactions for cialis cialis 5mg billiger import cialis cialis for bph how does cialis work cialis tablets for sale generic for cialis ou acheter du cialis pas cher
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:20 ب.ظ

Regards, I enjoy it.
cialis therapie the best site cialis tablets achat cialis en itali click now buy cialis brand generic cialis pro cialis rckenschmerzen order cialis from india cialis prices cialis 100mg suppliers ou trouver cialis sur le net
the deuce s02e08 online
دوشنبه 30 مهر 1397 05:44 ق.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?

I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
generic levitra
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:24 ق.ظ

You actually revealed that very well!
levitra 10 mg kopen levitra vardenafil levitra 20mg levitra 20mg buy 10 mg levitra levitra 20 mg buy levitra 20 mg levitra generic levitra without a doctor prescription
buy tadalafil
سه شنبه 10 مهر 1397 03:57 ق.ظ

Regards. I value it.
cialis super kamagra cialis kaufen bankberweisung cost of cialis per pill cost of cialis per pill prezzo di cialis in bulgaria cialis kamagra levitra prices for cialis 50mg buy cialis online cheapest precios cialis peru online prescriptions cialis
Cialis prices
یکشنبه 8 مهر 1397 01:26 ق.ظ

With thanks! Excellent information.
price cialis per pill cialis side effects cialis tadalafil online comprar cialis navarr cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en itali sialis cialis prices in england cialis canada on line buy online cialis 5mg
canada pharmaceuticals online
شنبه 31 شهریور 1397 04:21 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
canada medication list drugs for sale on internet canadian pharmacys canadian discount pharmacies in ocala fl drugs for sale in mexico canadian mail order pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy pharmacy canada plus canadian medications by mail are canadian online pharmacies safe
viagravipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 06:01 ب.ظ

You said it adequately..
prezzo cialis a buon mercato cialis 100 mg 30 tablet cialis prices interactions for cialis cialis generic i recommend cialis generico prezzo di cialis in bulgaria cialis generico in farmacia cialis y deporte price cialis best
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:48 ب.ظ

Nicely put. Many thanks!
cialis 5 mg para diabeticos cialis generique cialis ahumada buy cialis cialis tadalafil online click here to buy cialis generic cialis tadalafil look here cialis cheap canada cialis 5 mg schweiz precios de cialis generico
http://buycialisky.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:54 ق.ظ

With thanks! Lots of information!

link for you cialis price cialis 20 mg effectiveness cialis 5 mg para diabeticos order generic cialis online cialis rezeptfrei cialis pills cialis therapie cialis cipla best buy cialis rezeptfrei calis
northwest pharmacy canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:53 ب.ظ

Regards, I value this.
canada online pharmacies for men pharmacy canadian pharmaceuticals for usa sales best canadian pharmacy order canadian prescriptions online most reliable canadian pharmacies canadian mail order pharmacies drugs for sale candida viagra north west pharmacy canada
canadianpharmacyonli.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:33 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of facts!

viagra pharmacy levitra viagra pharmacy viagra viagra viagra buy viagra can i buy viagra without prescription viagra order online buy viagra ireland is it legal to buy viagra online viagra buy no prescription viagra online pharmacy viagra buy viagra get online prescription for viagra
Buy cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 07:57 ب.ظ

You revealed this very well!
wow cialis 20 cialis for daily use cialis 5mg cialis side effects dangers cialis cipla best buy comprar cialis 10 espa241a cialis prezzo in linea basso how do cialis pills work we choice cialis uk try it no rx cialis
viagravipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:25 ب.ظ

You've made your point.
we choice cialis pfizer india cialis 20mg prix en pharmacie cialis sale online cialis online holland cialis 5 effetti collaterali free cialis cialis uk next day cost of cialis cvs cialis flussig walgreens price for cialis
buy generic viagra without prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:06 ق.ظ

Thanks, Numerous information.

where can i buy generic viagra where can i buy viagra without buy viagra online prescription how can i order viagra online discount viagra buying viagra online from canada viagra buy usa cheap sildenafil uk viagra cheap online buy viagra online australia
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30